Angst

Angst kan være reel eller irrationel. Din angst er reel, hvis du er lukket inde i et bur med en tiger. Men er du uden for buret behøver du ikke ar være angst, angsten er irrationel.

Når du er inde i buret er angsten reel og din overlevelsesmekanisme (Flygt – Kæmp – Frys) træder i kraft. Det er den mest primitive den af hjernen der ligger i amygdala, det er den der har fået menneskeracen til at overleve.  Din hjerne reagerer instinktivt og lukke ned for resten af hjernen og øger pulsen og ilttilførslen til musklerne så du kan flygte eller kæmpe.

Men er du bange for tigeren, når du er uden for buret (og tigeren er inde i buret), så er din angst  irrationel.

Men alt for ofte træder vores overlevelsesmekanisme i kraft, ved en irrationel angst. Det kan ske, hvis du genoplever oplevet et konkret traume eller du har kopieret det fra nogen du har stolet på, forældre, autoriteter fx skolelære eller venner. Men der kan være stor forskel på situationen som du fx har oplevet som barn og med den viden du havde dengang og samme situation mange år efter, hvor du har meget mere viden og erfaring. Alligevel kommer angsten snigende og overlevelsesmekanisme træer i kraft og forringer din livskvalitet, giver stress, frustrationer eller depression.

Du har selv skabt angsten, derfor kan du også fjerne den.

I et hypnoterapi forløb kan vi samme finde årsagen til angsten og fjerne den.

tankemylder

Hvis du fx er blevet fortalt, at det er meget vigtigt at du får en god eksamen, kan det skabe et pres og dermed en angst, når du skal til en eksamen. Angsten får amygdala til at lukke af for forbindelsen til din underbevidsthed, hvor du har al din viden => klappen går ned” blodcirkulationen stiger og du begynder at svede.

Meget ofte skyldes den angst du oplever i dag, en stærk oplevelse inden 5 års alderen. Hvis du fx har fået en kraftig irettesættelse af en forælder. Som barn, med den viden/erfaring du havde dengang, har du følt det som et overgreb, selv om den voksne kun har villet beskytte dig mod en potentiel risiko. Men angsten sidder der stadig.

I hypnoterapi kan jeg ændre denne oplevelse, så du ikke længere vil opleve denne angst.

hjernen-med-klappen