Privatlivspolitik for HR Hypnose

 Introduktion

Denne omhandler, hvordan jeg bruger og beskytter personlige informationer, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med;

  • dit besøg på denne hjemmeside
  • dit besøg på min facebook-side samt messenger
  • mailkorrespondance
  • brev
  • telefon
  • formularer på min hjemmeside hrhypnose.dk
  • og i forbindelse med terapi-forløb hos mig.

Alle personlige informationer, som du afgiver til mig, vil kun blive brugt i henhold til denne privatlivspolitik.

Accept

Når du indgår et samarbejde med mig, accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Der kan være særligt tilfælde, hvor du vil modtage en samtykkeerklæring som du skal acceptere for vores videre samarbejde. Hvis dette er tilfældet, vil du blive informeret udførligt om, hvad du giver samtykke til og samtykket vil være frivilligt.

Dataansvarlig

Dataansvarlig for HRHypnose.dk er Henrik Rønberg

Formål med indsamling af oplysninger

Når jeg indsamler oplysninger om dig, gør jeg det med bevidsthed og med specifikke formål for øje, som beskrevet her;

Bogføringssystem

Det er nødvendigt for mig at have dit navn, din mailadresse og dit telefonnummer, for at kunne sende dig en faktura for hypnosesessioner ligesom det er nødvendigt at kunne ringe dig op i tilfælde af misforståelser i forbindelse med aftaler, betaling og fakturaer.

MobilePay

Når du er kunde hos mig, kan du betale med MobilePay. Dermed opbevares dit navn, telefonnummer og økonomiske transaktioner indtil MobilePay sletter disse oplysninger. Oplysningerne bliver desuden opbevaret i mit regnskabssystem i henhold til ovenfor.

Mail, brev og sms

Når vi skriver sammen på mail, i brev eller på sms, så ligger jeg inde med de oplysninger, du skriver til mig om. Derudover opbevarer jeg din mailadresse, telefonnummer samt dit navn.

Jeg vil aldrig bede om Fortrolige personlige oplysninger på mail eller SMS.

Besøg på min hjemmeside

Når du besøger min hjemmeside, kan du benytte dig af min kontaktformular. Den videresender dine oplysninger til mit mailsystem og disse behandles som beskrevet ovenfor.

Cookies

Min hjemmeside benytter kun de cookies, der er nødvendige for at min side fungerer korrekt. Der indsamles altså ikke oplysninger om dig ved besøg på www.hrhypnose.dk

Klient i forløb

Når du indgår i et terapeutisk forløb, fører jeg journal over vores samtaler/sessioner. Dette gør jeg for at kunne støtte dig bedst muligt undervejs i forløbet. Disse informationer gemmes ikke elektronisk, men opbevares sikkert.

Hvis nogle af oplysningerne i journalen karakteriseres som følsomme personoplysninger, vil du blive bedt om at give udtrykkeligt samtykke til i separat formular. I denne samtykkeerklæring vil du blive oplyst om, hvilke informationer, jeg indhenter og opbevarer.

Andre oplysninger er nødvendige for vores samarbejde og skal opbevares, for at dokumentere særlige regnskabsmæssige oplysninger. Dette drejer sig om navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt eventuelle økonomiske oplysninger, der er nødvendige i forhold til transaktioner m.v.

 Øvrige oplysninger

Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det bliver mig pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse.

Såfremt jeg videregiver information omkring dig til tredjeparter udover ovenstående vil jeg meddele dig dette og bede om dit samtykke.

Har andre adgang til dine oplysninger?

I tilfælde af, at andre (IT-supporter/reparatør) får adgang til min computer, vil denne have udfyldt fortrolighedserklæring.

Tredjepartstjenester

Jeg benytter enkelte tredjepartstjenester for at holde hjemmesiden kørende.

Alle personlige informationer, som videregives til tredjepartstjenester, vil blive opbevaret i overensstemmelse med disse tredjeparters Privatlivspolitik.

Du kan se mine samarbejdspartnere/tredjepartstjenester her:

Web hotel: www.one.com

 Mailudbyder www.one.com

 Google

 Facebook

Kontrol af dine personlige informationer

Du kan til enhver tid skrive til mig på: mail@hrhypnose.dk for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig.

Hvis og når vi bliver opmærksom på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter jeg disse til hurtigst muligt.

Sletning af informationer

Økonomisystem

De data, der er nødvendige i forhold til mit økonomisystem, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år plus indeværende år. Herefter vil de blive slettet.

Journal

Oplysninger og fortegnelse over vores fælles arbejde i terapiforløb opbevares i 6 måneder efter, at du har afsluttet et samarbejde hos mig. Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for eventuelt at fortsætte samarbejdet, hvis det skønnes nødvendigt på et senere tidspunkt.

I tilfælde af samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dette vil ikke påvirke vores samarbejde, udover at det vil blive vanskeligere at støtte dig på samme gode måde, som hvis jeg havde journaloptegnelser.

Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 6 måneder efter afsluttet samarbejde, kan du skrive til mig på mail@hrhypnose.dk – herefter vil de blive slettet inden for 3 uger.

Mail, sms
Jeg sletter mails fra dig efter 6 mdr. Hvis der er noget, der er vigtigt i forhold til et eventuelt forløb hos mig, vil de blive gemt i journal i sikkert system jf. ovenfor.

Sms slettes straks, med mindre der er noget, der er relevant at gemme. Disse gemmes så ligeledes i henhold til ovenstående.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har indsamlet, og som jeg opbevarer og behandler om dig.

Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

I tilfælde af samtykkeerklæring, kan du kræve denne tilbagekaldt.

Ønsker du at gøre ovenstående gældende, så kontakt mig på mail@hrhypnose.dk

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende min Privatlivspolitik er du velkommen til at kontakte mig på mail@hrhypnose.dk eller på telefon 20814799

Klage

Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Denne privatlivspolitik gælder for:

Henrik Rønberg  og www.hrhypnose.dk

Museumsvej 2  1. sal – Glyngøre

7870 Roslev

Tlf.: 20 81 47 99