Angst, Traumer, Stress og Depression

er ikke følelser, det er fysiske tilstande, fordi du ikke har handlet på følelser, som har fortalt dig at der er noget galt.

Angst

Angst er et symptom på en underliggende følelse. Noget du frygter eller er bange for. Kroppen reagerer med træthed og en indre uro det meste af tiden, men også hjertebanken, tankemylder og du kan fryse eller svede. Du kan også blive irritable over ubetydeligheder.

Du kan opleve flere former for Angst.

  • Generaliseret Angst, hvor du er bekymret og har en indre uro hele tiden.
  • Social Angst, hvor du føler dig utryg sammen med mange mennesker.
  • Panik Angst hvor du handler impulsivt.
  • Angst for Angsten, du er bange for den fysiske reaktion angsten udløser.

Hvis du har angst er du ikke alene. Man anslår, at omkring 300.000 danskere har en eller anden form for angstlidelse, og mindst hver tiende rammes en gang i livet af en angsttilstand. Kvinder oplever oftere angst.

Se mere om Angst:

Traumer

Traumer kommer fra en eller flere psykiske lidelser du har oplevet i dit liv, men det kan være en fejlfortolkning af det du oplevede.

Ofte opstår Angst omkring skolealderen i situationer, hvor du føler dig presset.

Se mere om Traumer:

Stress

Du bliver stresset, når du ikke har ressourcer til at udføre opgaver du selv, eller andre har pålagt dig. Ofte fordi der ikke er tid nok til opgaven, at der mangler materialer eller du mener, at der ikke er en fornuftig mening med opgaven.

Du bliver aldrig stresset, fordi den økonomiske gevinst ikke er stor nok.

Se mere om Stress:

Depression

Depression opstår, når du har prøvet at komme ud af situationen, med er blevet frustreret og har opgiver, og ikke kan se en udvej på din situation. Du føler dig hjælpeløs, handlingslammet. Du er modløs og mangler hjælp.

Angst, Traumer, Stress og Depression er altså fysiske reaktioner i kroppen.

For at løsne disse fysiske reaktioner, er du nødt til at kikke på de følelser der er årsag til reaktionerne.

Følelsen der udløser den fysiske reaktion kan være: frygt, bange, vrede, nervøs, skyld og skam.

Dine følelser er i dit underbevidste sind. Dit underbevidste sind har gemt ALT det du har oplevet i dit liv. Derfor stammer den negative følelse oftest fra en oplevelse du har haft tidligere i dit liv, og det er uanset om oplevelsen er reel eller ikke. Din hjerne kan ikke kende forskel på om oplevelsen er reel eller noget har tænke.

Du har sikkert selv oplevet at have drømt noget, og vågnet med de samme fysiske reaktioner som du kan opleve, hvis du oplever Angst eller et trauma.

At komme ud af Angst, Trauma, Stress og Depression er altså en 5-trins proces:

  1. Hvad er den fysiske reaktion fra kroppen.
  2. Find den negative følelse.
  3. Find den negative psykiske oplevelse.
  4. Undersøg om den negative psykiske oplevelse er reel.
  5. Opløs den negative psykiske oplevelse.

Første trin er i dit bevidste sind, det er jo noget du fysiks oplever.

De efterfølgende trin er i dit underbevidste sind.

5th PATH hypnoterapi er netop udviklet til denne proces. Den er udviklet af Calvin Banyan med baggrund af over 10.000 hypnosesessioner i deres firma.

Jeg er uddannet og trænet i denne effektive hypnoterapi. Så har du udfordring med Angst, Traume, Stress eller Depression så lad os tage en snak.

Kontakt mig her: