Denne artikel er fra mediet “ANALYSE DENMARK”

Hypnoseterapi kan afhjælpe allergier

APRIL 18, 2018

Hypnose har længe været en anerkendt behandlingsform for bl.a. stress, angst og depression, men hypnose kan også afhjælpe allergi, der er udsprunget af psykologiske faktorer.

Der er intet hokuspokus over hypnose. Det er en helt naturlig tilstand, som vi mennesker befinder os i flere gange i løbet af vores dagligdag.

Der bliver ikke længere stillet spørgsmålstegn ved, om hypnose virker. I dag er der i stedet fokus på, hvilke nye områder man kan bruge hypnose til i forhold til behandling af psykiske og fysiske lidelser.

– Der er intet hokuspokus over hypnose. Det er en helt naturlig tilstand, som vi mennesker befinder os i flere gange i løbet af vores dagligdag. Det opleves naturligt f.eks. ved dagdrømmeri, eller når tiden bare flyver af sted. Her dæmpes bevidsthedens analyserende, kritiske sans i en mental fokusering, fortæller hypnoseterapeut og instruktør Louise Bohnstedt Weihrauch fra Hypnosehuset Danmark og uddyber:

– Vi kalder det også for en tilstand af øget modtagelighed, fordi vi her er meget modtagelige for indlæring og aflæring. Under hypnoseterapien arbejdes der på at afkode uhensigtsmæssige indlærte overbevisninger f.eks. ”jeg er ikke god nok”. Det kan også være andre angstproblematikker, hvor vi godt med vores bevidste sind ved, at der ikke er fare på færde, men underbevidstheden reagerer.

Når man gennem hypnose kan komme i kontakt med det underbevidste, hvor alle erfaringer er lagret – lige fra tryghed til traumer, kan man bearbejde traumatiske oplevelser og derved neutralisere negative følelser, der er forbundet med dem. På den måde kan man aflære gamle mønstre og indlære nye, der efterfølgende kan bringes i spil af vores bevidsthed.

Allergier opstår ofte fordi immunforsvaret har fejlkodet en traumatisk følelsesmæssig oplevelse til at have noget med allergenet at gøre.

– Allergier udspringer ofte af stressede oplevelser eller andre psykisk betonede faktorer. I de tilfælde kan hypnose faktisk kurere allergierne. Ofte oplever vi, at det ikke kræver mere end en enkelt behandling, fortæller Louise Bohnstedt Weihrauch.

Louise giver eksemplet: En lille dreng på fem år går ude i haven med sin far en varm sommerdag. Pludselig falder hans far om af en blodprop, og drengen udvikler efterfølgende pollenallergi. Allergien opstår, fordi det ubevidste kobler pollen med den traumatiske oplevelse; selvom de to elementer egentlig ikke har noget med hinanden at gøre. Immunforsvaret tager fejl og tror, at det er allergenet, der har skabt traumet.

– Under hypnoseterapien kan vi komme forbi det rationelle lag, så vi kan arbejde med fejlfortolkningen i underbevidstheden og dermed løsne op for den uhensigtsmæssige kobling mellem allergenet og traumet, forklarer Louise Bohnstedt Weihrauch.

Det etablerede sundhedssystem vender sig i højere grad mod hypnose, fordi der er evidens for, at det kan hjælpe patienterne. Hos Hypnosehuset Danmark har de i flere år uddannet sundhedsfagligt personale som eksempelvis jordemødre og hjerneskadekoordinatorer, og der er en stigende interesse fra andre faggrupper som psykologer, reddere og lærere.

I Randers har Grønhøjsskolen tilbudt afgangsklasserne hypnose i samarbejde med Hypnosehuset Danmark. Resultatet er, at karaktergennemsnittet er forbedret med 15 procent på ganske kort tid. Hypnose har også vist sig effektivt i arbejdet med senhjerneskadede, hvor forskning viste, at ganske få behandlinger kunne forbedre arbejdshukommelsen samt løfte IQ markant.

Hypnosehuset Danmark arbejder bl.a. med inspiration fra det amerikanske Banyan Hypnosis Center, der arbejder med 5-PATH® som står for Five-Phase Advanced Transformational Hypnosis®. Hypnoseformen kombinerer evidensbaseret hypnoseterapi og velafprøvede psykoterapeutiske metoder. Udover Hypnosehuset Danmark arbejder bl.a. MindingMe og Hypnose Syd med denne anerkendte behandlingsform. I modsætning til andre former for terapi fremhæver både MindingMe og Hypnose Syd, at hypnoseterapien har effekt allerede efter første session. Hos Hypnose Syd har de erfaring med, at 93 procent af klienterne oplever de fulde forandringer efter blot tre til fem behandlinger.

Rebecca i stolen. Hypnose er en blid terapi

Hypnoterapi en en meget blid og behagelig terapi.