Dine livsværdier

”Dine livsværdier styrer din retning i livet. Har du ikke et sæt livsværdier at navigere efter, er der større sandsynlighed for, at du navigerer forkert”.

Livsværdier er værdier som er vigtige for dig. “Du er i ubalance med dig selv, hvis du går på kompromis med dine værdier” – og det skaber stress.

Problemer opstår i din hjerne – løsningen findes i dit hjerte.

 Værdier er følelsesmæssige – du kan føle om noget er rigtigt eller forkert. Det er i Sindet du finder dine værdier – din indre ledestjerne. Værdier er ikke materielle ting, fx er penge ikke en værdi, men kan være et middel til at nå værdier.

Du skal først finde dine vigtigste værdier. Du kan have få eller mange. Find først de 8 vigtigste, sæt X ud for dem, du kan sagtens tilføje flere end dem på listen.

Dine værdier er unikke for dig.

BEMÆRK om du har nogle af værdierne med fra dine forældre, eller andre der har haft stor betydning i dit, og om de virkelig er dine egne livsværdier.

Eksempler på værdier – du kan selv tilføre flere.

 
Glæde
 
Eventyr
 
Ansvar
 
Ærlighed
 
Frihed
 
Ro
 
Kontrol
 
Tillid
 
Mod
 
Kærlighed
 
Tryghed
 
Disciplin
 
Udfordringer
 
Oplevelser
 
Taknemmelighed
 
Ærbødighed for alt levende
 
Anerkendelse
 
Troskab
 
Venskab
 
Selvrespekt
 
Respekt
 
Succes
 
Spiritualitet
 
Nysgerrighed
 
Faglighed
 
Initiativ
 
Viden
 
Uafhængighed
 
Indflydelse
 
Økologi
 
Familie
 
Magt
 
Sjov
 
Intimitet
 
Fred
 
Retfærdighed
 
Ordentlighed
 
Spænding
 
Udholdenhed
 
Loyalitet
 
Værdighed
 
Tolerance
 
Handlekraft
 
Sikkerhed
 
Sundhed
 
Karriere
 
Kreativitet
 
Personlig udvikling
 
Selvværd
 
Status
 
Troværdighed
 
Ære
 
 
 
 

Når du har fundet dine værdier – som er unikke for dig – så ved du, hvad du skal sige ja til, og hvad du skal sige NEJ! til,

og du vil ikke have det dårligt med at sige nej til noget, for så er der noget andet, der har større værdi for dig.

Prøv at skrive, hvad du mener med værdien og hvorfor denne værdi er vigtig for dig.

Når du kender dine værdier, så ved du også hvorfor du måske ikke trives med det arbejde du har.