PTSD

Post Traumatisk Stress er en psykisk tilstand der er opstået efter en traumatisk oplevelse, man har været vidne til eller selv deltaget i livstruende hændelser såsom krigshandlinger, tortur, voldtægt, overfald, bilulykker, naturkatastrofer, brand, alvorlige ulykker, terroristangreb eller et røveri, der har brændt sig ind i klientens tanker.

PTSD griber omfattende ind i din evne til at udføre de mest basale opgaver i hverdagen og forårsager reaktioner i både sind og krop. Det er traumaforbundne måder at tolke dig selv og verden på, efterlader dig ofte med opfattelsen af, ikke længere at kunne kende dig selv. Personen taber identiteten – følelsen af at være den samme, hvorved troen på din sociale rolle forsvinder. Sådanne følelser kan være særdeles invaliderende.

PTSD kan udløse, angstlidelse, vrede, irritation, hukommelsesproblemer, misbrug, og andre fysiske og psykiske lidelser. Meget ofte har personen søvnproblemer  og kan opleve mareridt. Lidelsen fører ofte til ægteskabsproblemer, og efterfølgende skilsmisse er ikke ualmindeligt.

En person der har været udsat en traumatisk oplevelse der har resulteret i PTSD, kan opleve flashbacks af traumet som, negative erindringer eller mareridt, og kan blive udløst af situationer, der kan minde om traumet.

Den traumatiske oplevelse klienten har været udsat for kan fx være: krigshandlinger, tortur, vold, voldtægt, bilulykker, naturkatastrofer, brand, terror angreb, trussel om død. Personen var rædselsslagen under selve forløbet og troede, at hun/han skulle dø.

En person kan også have oplevet en traumatisk situation, uden at have været i direkte fare. Fx. Hvis personen blev truet med noget, der bagefter viser sig at være en attrap-pistol. Personen har godt nok aldrig været i fare, men var selv overbevist om det under hændelsen.

Sygdommen hører egentlig ikke til depressionerne, men omtales alligevel her, dels fordi den kan forveksles med en depression, dels fordi den meget ofte kan udløse en egentlig depression.

En person der har fået diagnosen Post Traumatisk Stress bliver ofte tilbudt antidepressiv medicin til at dæmpe angsten, hvorfor jeg altid vil foretrække at lægen bliver orienteret, hvis personen ønsker hjælp fra mig.

Med hypnoterapi kan jeg bearbejde den traumatiske hændelse, så du kan slappe af og få ro på. Du får styrket din selvopfattelse og kontrol over dine følelser.